- Trivsel, kunnskap og mangfold

I arbeidet som apotektekniker vil mange av oppgavene være knyttet til reseptekspedering, varehåndtering og lagerhold.

Arbeid på apotek vil også omfatte forskjellige handels og kontor funksjoner

Læreplan for Apotekteknikk

Du må ha gjennomført VG1 Helse- og oppvekstfag og VG2 Helseservicefag før du kan begynne på VG3 Apotekteknikk.