- Trivsel, kunnskap og mangfold

Fellesfag:

  • Norsk
  • Engelsk
  • Samfunnsfag
  • Kroppsøvning

Programfag:

  • Helsefremmende arbeid
  • Kommunikasjon og samhandling
  • Yrkesutøving
  • Prosjekt til fordyping

 

Læreplan for Helseservicefag

Du må ha gjennomført VG1 Helse- og oppvekstfag før du kan begynne på VG2 Helseservicefag.