- Trivsel, kunnskap og mangfold

Fellesfag:

  • Norsk (2t)
  • Engelsk (3t)
  • Kroppsøving (2t)
  • Matematikk (3t)
  • Naturfag (2t)  

Programfag:

  • Helsefremmende arbeid (7 t)
  • Kommunikasjon og samhandling (5t)
  • Yrkesutøving (5 t)

Prosjekt til fordypning:

  • Prosjekt til fordypning (PTF) (6 t)

Læreplan for Helse- og oppvekstfag

Etter VG1 kan elever søke videre VG2: