- Trivsel, kunnskap og mangfold

 

 

Internasjonalisering

 

  

Vennesla videregående skole har gjennom flere tiår deltatt i ulike prosjekter og tiltak som går utover landets grenser. Skolen ser på det som en viktig del av opplæringen at elevene ved skolen (og ansatte) får innblikk i andre lands kulturer og tenkemåte. I tillegg har det også vært en solidaritetsdimensjon i enkelte av prosjektene.

 

Høsten 2018

 

 

 

25-28 sept                   3MEA – Klassetur til Photokina Køln

 

           

 

Uke 42:                       3STA + 3STB ekskursjon til Italia (13.10 - 21.10)

 

Høst18                         Innsamlingsaksjon, lokalt, for Vennesla frivilligsentral

 

                                     (tidspunkt og opplegg rundt dette kommer)

 

 

 

Uke 43:                       2HOA og 2HOB: Studietur til Praha

 

                                   

 

 

Våren 2019:            

 

 

 

Uke 13-15                   2HOA og 2HOB – Praksis YFF, vg2 – (6 elever)

 

 

 

 

Uke 14-15                   Studietur HO-seksjonen i regi av fagforum HO

 

                           

 

 

April                            2SSA – Ekskursjon til London (dato ikke bestemt)

 

 

 

 

 

                                

 

 

 

 

 

 

 

av Hårtveit, Gustav, publisert 20. juni 2013 | Skriv ut siden