- Trivsel, kunnskap og mangfold

Internasjonalisering

  

Vennesla videregående skole har gjennom flere tiår deltatt i ulike prosjekter og tiltak som går utover landets grenser. Skolen ser på det som en viktig del av opplæringen at elevene ved skolen (og ansatte) får innblikk i andre lands kulturer og tenkemåte. I tillegg har det også vært en solidaritetsdimensjon i enkelte av prosjektene.

 

Høsten 2017:

 

Uke 42:                       3STA + 3STB ekskursjon til Italia (14.10 - 22.10)
 

Uke 43:                       2HOA og 2HOB: Ekskursjon til Praha

                                

 

Våren 2017:                

Uke 10-12                   2HOA og 2HOB - Utplassering av fire elever vg2 – Praha

 

April                            2SSA – Ekskursjon til London (dato ikke bestemt)

 

Vår                             Erasmus+: MK-samarbeid og utveklsing med elever og lærere fra Spania og Italia

 

Vår                             Samarbeid mellom Vennesla vgs og Langkjær gymnas (DK) - Tema: psykisk helse. Dette er en videreføring av tidligere Nordit-samarbeid

 

 

 

 

av Hårtveit, Gustav, publisert 20. juni 2013 | Skriv ut siden