- Trivsel, kunnskap og mangfold

Driftsoperatørene har blant annet ansvar for skolens bygningsmasse og utearealer, og ledes av Tor Ivar Nordhus.

DRIFT 

Driftsoperatørene har kontor sammen med IT avdeling og renhold i underetasjen .

Vi har ansvaret for at skolens nær 10.000 kvadratmeter bygningsmasse, og der inngår også ventilasjon , lys, varme , strøm og vann .

I tillegg har skolen også 4,5 mål med uteområder som skal vedlikeholdes . 

 

Tilbakemeldinger fra dere:

Vi er avhengige av å få tilbakemeldinger på feil og mangler ved bygningsmassen og ønsker å få inn dette via mail direkte til Driftsleder tono9@vaf.no eller linken i toppen av start siden til Vest agder fylkeskommune / Vennesla vgs . Linken heter " Drift " og du kan der legge inn det som måtte være aktuelt .

 Hvis det er ting som haster som f.eks vannlekkasje eller lignende , meld ifra i resepsjonen og de ringer oss omgående .

 Vinterstid er noe av det vi får mest tilbakemeldinger på innetemperatur .

Temperaturen i undervisningsrom skal ideelt sett ligge på 20-21 grader . Blir der varmere enn 22 grader blir inneluften merkbart dårligere . 

Dette er generell policy for alle fylkets 14 skoler , og har både med økonomi og inneklima å gjøre .