- Trivsel, kunnskap og mangfold

Her finner du en kort oversikt over noen av de viktigste aktivitetene ved skolen i løpet av skoleåret 2017/18.

Oversikten er ajour per 20. juni 2017, og vi henviser derfor til aktivitetsplanen for å kontrollere for eventuele endringer i planene. (se lenger opp på siden)

 

AKTIVITETER

 

August

Uke 33

17 .08

Oppmøte alle elever.

·         Kl.09.30 MK og SS

·         Kl.10.00 ST vg1

·         Kl.10.45 ST vg2 og vg3

·         Kl.11.30 HO og tilrettelagte klasser

·         Kl. 12.00 EL og TIP

·         Kl. 12.10 -15.35: Informasjonsmøter med rådgiver, starter og fortsetter påfølgende dager (må markedesføres)

 

Utlån av lærebøker 2ME, 3MK, SS, 2ST, 3ST

 

 

18.08

Utlån av lærebøker VG1, 2HO, 3HO, 2TPA

 

08.20 -11.45: VG1 sammen med kontaktlærer. Utlevering av lærebøker

08.20 -11.45: VG2 + VG3: ordinær undervisning

 

Uke 34

21.08

Utlån av lærebøker ATO

 

22-23.08

Fotosafari Randøyene 1MEA.

 

 

Bli kjent uke 34-36 VG1 og andre nye klasser (2SSC)

Uke 35

29.08

Skolevalg. (1-4 t.) Paneldebatt, valgtorg og elektronisk avstemning

 

 

 

 

 

 

 

 

September

Uke 36

07-08.09

ID-fotografering elever torsdag og fredag. ST 20 min, YF 15 min (satt av to dager)

Alle nye elever får nytt ID-kort.

 

06.09

Idrettsdag -  Undervisning 2 første timene

 

05-06.09

Biologiekskursjon

 

 

 

 

 

Elevrådsskolering (1 dag) Dato kommer evnt.

 

 

Oktober

Uke 42

16.10

3STA og 3STB på ekskursjon i Italia.(14.10-22.10)

 

 

 

 

 

Lokal innsamlingsdag for Vennesla Frivilligsentral (dato kommer)

 

20.10

Sørlandske lærerstevne (elever fri)

Uke 43

23.10

Studietur til Praha 2 HOA og 2 HOB

 

 

 

Uke 43+44

 

VIP,  - programmet om psykisk helse gjennomføres i vg1 klassene i uke 43+44. (OBS:Må ikke kollidere med andre aktiviteter for VG1 (klasser,lærer))

 

 

 

 

 

November

 

 

 

 

 

Desember

Uke 49

5-6 des.

Utdanningsvalg (hospitering) (10-klasse).

 

 

Heldagsprøveøkt i desember –(uke 50-51 fra onsdag 13. desember)

Uke 51

21.12

Juleavslutning for elever og ansatte.

 

 

 

 

 

Januar

 

 

 

Uke 3

 

 

Uke 4

 

 

 

 

 

 

 

Februar

 Uke 6

 07.02

 Universitetsturneen/skolebesøk av universitetene i Sør-Norge gjennomføres i uke 3.  Målgruppe: 3STA, 3STB, 3STC, 3MKA. 3MKB. Tidspunkt: Kl. 08.20 – 10.50  

 

 

 

 

 

Mars

Uke 10-12

05.03

Praksis i Praha 2HOA+B

 

 

Fylkesmesterskap for ungdomsbedrifter i Vest-Agder (dato kommer)

 

 

Åpen dag  på UiA. Målgruppe vg3 ST og vg3 MK (dato kommer)

 

 

Innleveringsfrist HIFO-konkurransen (min familie i historien)

 

 

 

 

 

 

April

 

 

Heldagsprøve-periode (dato kommer)

 

 

2SSA – studietur til London (dato ikke bestemt)

Uke 14

03 april

Fagforum for lærerne – elever har fri.

 

 

Innleveringsfrist Holberg-konkurransen

 

 

 

 

 

Mai

 

 

Samarbeid Vennesla vgs – Langkjær gymnas (DK) Samling våren 2018

Tema: Psykisk helse (under planlegging)

 

 

 

 

 

 

Juni

 

 

 

Uke 25

20.06

Avslutningsmarkering for avgangselever onsdag 20.juni (kveld)

 

21.06

Avslutningsfest for personale, torsdag 21.juni (Kveld)

 

 

 

 

 

                                                                                    

   

            

           

                                     

          

          

 

                    

 

 

 

  

 

 

 

av Hårtveit, Gustav, publisert 20. juni 2013 | Skriv ut siden