- Trivsel, kunnskap og mangfold

Skolegården er godt tilrettelagt for parkering av både sykler og mopeder.

I skolegården finnes det også flere oppmerkede plasser for biler, disse er forbeholdt besøkende, eksamensvakter og personer med særskilte behov.

Elever med bil henvises til parkeringsplassen ved innkjøringen til skolen. Utover dette må elever selv finne egnede parkeringsplasser i området.

Foto: Frida Neverdal - Media Vennesla