- Trivsel, kunnskap og mangfold

Informasjon om eksamenstrekket våren 2019, samt datoer for praktiske obligatoriske eksamener på yrkesfag:

 

Plan for eksamener ved Vennesla VGS våren 2019      
             
Kunngjøring av trekk, skriftlige fag, onsdag, 15. mai 2019 kl. 09.00      
Fellessensur tirsdag 18. juni 2019      
Fellessensur onsdag 19. juni 2019      
Skriftlige eksamener:        
Dag Dato Fagkode Fag Forberedelse/eksamen Elev/privatist  
Mandag 20. mai. MAT1015 Matematikk 2P 5t eksamen Elever/privatister  
Mandag 20. mai. SAM3035 Økonomi og ledelse Forberedelsesdag Elever/privatister  
Mandag 20. mai. MOK2003 Mediesamfunnet 3 Forberedelsesdag Elever/Privatister  
Mandag 20. mai. MAT1005 Matematikk 2P-Y 5t eksamen Elever/privatister  
Mandag 20. mai. ENG1003 Engelsk, Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram Forberedelsesdag Elever/privatister  
Mandag 20. mai. SAM3033 Økonomistyring Forberedelsesdag Elever/privatister  
Mandag 20. mai. REA3026 Matematikk S1 5t eksamen Elever/privatister  
Mandag 20. mai. ENG1002 Engelsk, Vg1 studieforberedende utdanningsprogram Forberedelsesdag Elever/privatister  
Mandag 20. mai. REA3022 Matematikk R1 5t eksamen Elever/privatister  
             
Tirsdag 21. mai. SAM3035 Økonomi og ledelse 5t eksamen Elever/privatister  
Tirsdag 21. mai. MOK2003 Mediesamfunnet 3 5t eksamen Elever/Privatister  
Tirsdag 21. mai. ENG1003 Engelsk, Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram 5t eksamen Elever/privatister  
Tirsdag 21. mai. REA3012 Kjemi 2 5t eksamen Elever/privatister  
Tirsdag 21. mai. SAM3033 Økonomistyring 5t eksamen Elever/privatister  
Tirsdag 21. mai. ENG1002 Engelsk, Vg1 studieforberedende utdanningsprogram 5t eksamen Elever/privatister  
             
Onsdag 22. mai. NOR1212 Norsk sidemål, Vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig 5t eksamen Elever/privatister  
Onsdag 22. mai. SPR3012 Engelskspråklig litteratur og kultur, skriftlig 5t eksamen Elever/privatister  
Onsdag 22. mai. NOR1410 Norsk for elever i vgo med kort botid i Norge, Vg3 påbygging til generell studiekompetanse, skriftlig Forberedelsesdag Elever  
Onsdag 22. mai. NOR1232 Norsk sidemål, Vg3 påbygging til generell studiekompetanse, skriftlig 5t eksamen Elever/privatister  
Onsdag 22. mai. NOR1405 Norsk for elever i vgo med kort botid i Norge, Vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig Forberedelsesdag Elever  
             
Torsdag 23. mai. NOR1211 Norsk hovedmål, Vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig 5t eksamen Elever/privatister  
Torsdag 23. mai. NOR1231 Norsk hovedmål, Vg3 påbygging til generell studiekompetanse, skriftlig 5t eksamen Elever/privatister  
Torsdag 23. mai. NOR1410 Norsk for elever i vgo med kort botid i Norge, Vg3 påbygging til generell studiekompetanse, skriftlig 5t eksamen Elever  
Torsdag 23. mai. NOR1405 Norsk for elever i vgo med kort botid i Norge, Vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig 5t eksamen Elever  
             
Fredag 24. mai. REA3028 Matematikk S2 5t eksamen Elever/privatister  
Fredag 24. mai. REA3024 Matematikk R2 5t eksamen Elever/privatister  
Fredag 24. mai. FSP5020 Fransk I 5t eksamen Elever/privatister  
Fredag 24. mai. MAT1011 Matematikk 1P 5t eksamen Elever/privatister  
Fredag 24. mai. FSP5119 Tysk I 5t eksamen Elever/privatister  
Fredag 24. mai. MAT1013 Matematikk 1T 5t eksamen Elever/privatister  
             
Mandag 27. mai. FSP5095 Spansk II 5t eksamen Elever/privatister  
Mandag 27. mai. FSP5023 Fransk II 5t eksamen Elever/privatister  
Mandag 27. mai. REA3002 Biologi 2 5t eksamen Elever/privatister  
Mandag 27. mai. FSP5122 Tysk II 5t eksamen Elever/privatister  
Mandag 27. mai. FSP5125 Tysk I+II 5t eksamen Elever/privatister  
             
Tirsdag 28. mai. PSP5017 Fransk nivå III 5t eksamen Elever/privatister  
Tirsdag 28. mai. PSP5071 Tysk nivå III 5t eksamen Elever/privatister  
Tirsdag 28. mai. MAT1006 Matematikk 1T-Y (yrkesfag) 4t eksamen Elever/privatister  
Tirsdag 28. mai. MAT1001 Matematikk 1P-Y (yrkesfag) 4t eksamen Elever/privatister  
Tirsdag 28. mai. SAM3016 Sosialkunnskap Forberedelsesdag Elever/privatister  
Tirsdag 28. mai. SAM3006 Markedsføring og ledelse 2 Forberedelsesdag Elever/privatister  
             
Onsdag 29. mai. REA3005 Fysikk 2 5t eksamen Elever/privatister  
Onsdag 29.mai NOR1408 Norsk for elever i VGO kort botid i Norge, VG2 YF 4t eksamen Elever  
Onsdag 29.mai NOR1206 Norsk, VG2 YF 4t eksamen Elever/privatister  
Onsdag 29. mai. SAM3016 Sosialkunnskap 5t eksamen Elever/privatister  
Onsdag 29. mai. SAM3006 Markedsføring og ledelse 2 5t eksamen Elever/privatister  
             
Torsdag 30. mai.   Kristi himmelfartsdag      
             
Mandag 03. jun. SAM3009 Medie- og informasjonskunnskap 2 Forberedelsesdag Elever/privatister  
             
Tirsdag 04. jun. SAM3009 Medie- og informasjonskunnskap 2 5t eksamen Elever/privatister  
Tirsdag 04. jun. SPR3008 Internasjonal engelsk, skriftlig 5t eksamen Elever/privatister  
             
             
Muntlige, muntlig-praktiske og praktiske eksamener:      
Dato Kl.          
04.jun 10.00 og 15.30 Meldig om lokalt gitt trekkfag for  1STA, 1STB, 1MEA, 2STA, 2STB, 2MEA, 3MEA og elever i 3ST som tar fag på VG2
06.jun 10.00 og 17.00 Eksamen i lokalt gitt trekkfag for 1STA, 1STB, 1MEA, 2STA, 2STB, 2MEA, 3MEA og elever i 3ST som tar fag på VG2
11.jun 10.00 og 15.30 Meldig om lokalt gitt trekkfag for klassene 3STA, 3STB, 3STC, 3MEA    
13.jun 10.00 og 17.00 Eksamen i lokalt gitt trekkfag for klassene 3STA, 3STB, 3STC, 3MEA    
18.jun 10.00   Meldig om lokalt gitt trekkfag for alle klasser på YF      
20.jun 10.00   Eksamen i lokalt gitt trekkfag for alle klasser på YF      
             
Tverrfaglige eksamener på YF VG2 og VG3:      
DATO            
3-5. juni   Eksamen i SSS2004, for klasse 2SSA      
5-7. juni   Eksamen PIN2004, for klasse 2TPA      
11-13. juni Eksamen i HEA2004 for klasse 2HOB      
12-14. juni Eksamen i HES2004 for klasse 2HOA      
11. eller 12. juni Eksamen for elever i 3APO      
11.-13 eller 12.-14. juni Eksamen i TRL2003 for elever i 2SSC og 2SSD      

 

 

 

 

 

 

 

av Hårtveit, Gustav, publisert 4. juni 2015 | Skriv ut siden