- Trivsel, kunnskap og mangfold
MK Mediesem 2014 26

Eksemplariske 10-klassinger.

Om det var programmet som var interessant, eller om årets 10-klassinger ved de ulike ungdomsskolene i inntaksregionen er usedvanlige rolige, skal være usagt. I alle fall oppførte de seg eksemplarisk, tross at salen var overfylt, og en del elever måtte sitte i trappene.

Elevene fikk høre om hvordan Ingeborg Smiseth jobber som fotograf, og fikk dermed innblikk i en svært variert arbeidshverdag. Jone Nyborg gav dem et innblikk i nye medietrender og Yvonne Ødegård kunne fortelle om en svært krevende, men interessant jobbhverdag innenfor kommunikasjonsbransjen.

Selvironisk ordfører

Seminarets andre del ble åpnet av Venneslas egen ordfører, Torhild Brandsdal. Hun viste en stor porsjon selvironi rundt hennes bruk av digitale duppedingser. Hun kunne fortelle at den yngre garde ofte ikke mistenkte henne for å være spesielt bevandret i bruk av nettbrett, i-phoner og lignende, og disse mistankene formidlet de på en temmelig direkte måte. Men der tok de skammelig feil!

Gruskrypere og reklamens svar på Einsteins masseenergilov

Programmet etter lunch var variert og interessant. Stian Johnsen fra Tare-TV kunne blant annet fortelle om den hemmelighetsfulle gryskryperen som er blitt observert litt lengre vest i fylket i enkelte vassdrag.

Øyvind Eskedal hadde mane spennede betraktninger rundt hvordan man bør tenke rekruttering. Den tradisjonelle metoden med stillingsannonse og søknader er ikke alltid det som fungerer best. Han viste hvordan arbeidsgivere nå i langt større grad bruker hjemmesider og sosiale medier for å kommunisere at de er en attraktiv arbeidsplass. Samtidig bruker søkerne ulike sosiale medier og netttjenester for å legge ut informasjon om seg selv og sine arbeider.

Fra Fundament lærte vi formelen for god reklame. Den gode reklamen skal ha et budskap, spille på det emosjonelle (ikke bare harde fakta) og i tillegg ha ZAG-FAKTOREN, det vil si at ha et overraskelsesmoment, eller gjøre noe annerledes enn det som forventes. Dette var en annen måte å se reklame på enn det de fleste er vant til.MK Mediesem 2014 37

På strak arm

Selve seminaret ble ledet av Markus Gjenngaar, som er elev i 2MKB. Han tok utfordringen om å lede dette på strak arm, og hadde en humoristisk og lun måte å lose publikum gjennom programmet på. I tillegg jobbet elever fra 2MK med ulike oppgaver før og under hele arrangementet, og bidrog slik til at det hele kom vel i havn, og forhåpentligvis ble en interessant og lærerik affære for alle som så og hørte på.

Mer om gruskryperen (Tare TV):http://www.taretv.no/?p=4045

Foto: Tom Knudsen

 

 

 

av Tekst : GH Foto: Tom Knudsen, publisert 3. februar 2014 | Skriv ut siden