- Trivsel, kunnskap og mangfold
 MG 0021 1

Denne uken fikk elevene på VG2 lære om hvordan man som passasjer i bil sier i fra når farten blir for stor. Skolen fikk besøk av Åse Uleberg - en energisk og sprudlende dame som i to fulle timer engasjerte elevene med spørsmål rundt bilkjøring med unge sjåfører. Sjeldent har vel to timer gått fortere!

Elevene måtte ta stilling til mange ulike typiske dilemmaer som ungdom kan komme borti, for eksempel om man skal ødelegge stemningen i bilen med å si ifra, siden sjåføren er «så snill» å kjøre en hjem. Opplegget gav grunnlag for gode diskusjoner, og refleksjoner. En stor del av elevene mente for eksempel at det var uhøflig å be sjåføren roe kjøringen, selv om han åpenbart gamblet med eget og deres liv. Ingen tvil om at kampanjen «Si ifra» trengs.

Bak denne kampanjen står Statens veivesen, representert ved Åse Uleberg. Åse har jobbet med Si ifra i åtte år, og mener at tiltaket absolutt virker. I denne perioden har antallet ungdomsulykker (drepte og hardt skadde) gått ned med 50%. Si ifra møter hvert år 3500 ungdommer to timer i året. I tillegg deltar hun sammen med UP, hvor de stopper typiske ungdomsbiler i helgene, for å ta en prat med sjåfører og passasjerer om holdninger rundt fart og bilkjøring.

Hensikten med Si ifra, er først og fremst å gi ungdom selvtillit til å si ifra i farlige situasjoner. Unge sjåfører er ikke alltid like bevisste rundt egen kjøring, og da trengs det fornuftige passasjerer. Å si ifra kan redde liv. Tidligere var kampanjen mest rettet mot jenter, men Åse sier nå at gutter er en like viktig målgruppe. En annen viktig effekt av tiltaket, er å fjerne «krav» og forventninger i ungdomskulturen om at man skal kjøre fort. Åse mener å se en holdningsendring her, og at når mange sier i fra blir det med villmannskjøring som med røyking – det er ikke spesielt tøft.

Selv om Åse gjennomførte  det samme opplegget mange ganger over to dager, var det med engasjement og glimt i øyet. Budskapet nådde tydeligvis fram, og en del spissformuleringer rundt de ulike måtene guter og jenter kommuniserer på slo godt an. Uttalelser som «Gutter forstår enkle beskjeder, som ja og nei», og «vi jenter må slutte å tro at guttene forstår at vi synes det går alt for fort fordi om vi slutter å prate som en foss», slo godt an i forsamlingen.

Avslutningsvis mente Åse å se en positiv utvikling rundt ungdommens holdninger til bilkjøring. De har nå langt mer kunnskap rundt trafikksikkerhet enn før, og er langt mer åpne om det de opplever i forbindelse med egen og andres bilkjøring.

Om et års tid regner Åse med å være tilbake på skolen, da for å skolere neste års VG2 elever i kunsten å si ifra. Med stadig nye generasjoner av "lokale helter" bak rattet, er det ingen tvil om at både Åse og undervisningsopplegget "Si ifra" trengs.

 Tekst og foto: GH