- Trivsel, kunnskap og mangfold

Alle elever som begynte i Vg1 har nå vært gjennom 2 uker med "Aktiv skolestart"-program. Målet er å bli godt kjent og integrert på skolen.

Kontaktlærerene i 1AAA og 1AAB samlet elevene i prestegårdshagen til sporlek, is og brus. Været var flott, innsatsen stor og stemningen god. Dette var siste ledd i mange ulike "Bli kjent-tiltak" for å sveise de nye elevene sammen.

av Hårtveit, Gustav, publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden