- Trivsel, kunnskap og mangfold

Elevrådet startet skoleåret med å arrangere en elevstyrt dag for elever i Vg1 og Vk1. En representant for Elevorganisasjonen informerte om elevenes rettigheter og elevrådsarbeid. Etterpå deltok alle de nye elevene i en spennende orienteringsløype inne på skolen, blant annet med skiskytingsstafett i gymsalen, fysiske eksperimenter på fysikkrommet, rebuser og OD-informasjon.

av Hårtveit, Gustav, publisert 1. juni 2007 | Skriv ut siden