- Trivsel, kunnskap og mangfold

For første gang prøver Vennesla Videregående skole ut digital eksamen i stor skala. Denne våren avvikles det digital eksamen i flere fag. Som første skole i Vest-Agder prøver vi oss med digital eksamen for en stor gruppe elever samtidig. Tirsdag 29. mai er over 60 elever oppe til digital eksamen i norsk hovedmål. Torsdag 31. skal de samme elevene opp i sidemål, mens vi på mandag 4. juni avvikler digital eksamen i engelsk, fransk og systemutvikling.

Digital eksamen går ut på at elevene skriver oppgaven sin på PC og leverer oppgaven digitalt. Sensorene kan så hente oppgavene allerede samme ettermiddag. På den måten får man en trygg og rask levering av oppgavene til sensorene. Når sensorene har gjort jobben sin, og i fellesskap satt karakteren under fellessensurmøtene, så legger de inn karakteren i datasystemet. Denne leses direkte inn i skolens administrative system, og karakteren kommer ut på elevens vitnemål.

Så langt ser det ut til at eksamen i hovedmål har gått helt etter planen. Denne gir oss en god følelse for fremtidige eksamensavviklinger, som etter all sannsynlighet vil bli mer og mer digitale i fremtiden.

av Hårtveit, Gustav, publisert 1. juni 2007 | Skriv ut siden