- Trivsel, kunnskap og mangfold
Award3

På Leonardo da Vinci Thematic Monotoring Conference i Ljubljana, Slóvenia  ble det utdelt practice Guidance Award. En  gruppe på tre ekspekter evaluerte 100 europeiske prosjekter, og prosjektet  PPS, Personal Profile and Support var ett av de fem prosjektene som blei valgt ut.  Dr. Raimo Vourinen, lederen av ekspertpanelet gav følgende kommentar om prosjektet:

The projects target group, school dropouts and those of risk of dropping out, is politically important in the context of lifelong learning. The project builds systematically upon previous EU funded projects results and outcomes. Based on the identified client needs, the project develops theoretically grounded practical preventive and helping methods for the target group. The approaches and methods have been disseminated in practice and especially in the training of practitioners. In order for multiply the impact, the valorization process is carried out among stakeholders and representatives of policy makers.  

Prosjektet har partnere på Island,  Spania, Hellas, Slovenia og Norge. Her i Norge er det Kvadraturen skolesenter vedØyvind Grov og Vennesla videregående skole ved Sissel Berglien som er partnere. De  deltar også i prosjektledelsesgruppa. Målet er å hjelpe unge i risikosonen, forhindre frafall og få de som avbryter opplæringa ”Back on the Track” Prosjektet bygger på to tidligere Leonardo da Vinci pilot prosjekt, Spiderweb, promotert av Reykjavik universitet og ”Dropouts Back on the Track”, promotert av Vennesla videregående skole ved Sissel Berglien. I det sistnevnte prosjektet satt Øyvind Grov, Kvadraturen skolesenter og Siri Young, Oddemarka skole i ledelsesgruppa.

Metodene i PPS kan bli sett på som en tre trinns rakett:

Risk detektoren, et elektronisk spørreskjema som blir brukt for å finne fram til ungdom som står i fare for å droppe ut av skolen. Dette spørreskjemaet er prøvd ut ved Mandal vgs, Flekkefjord vgs, Kvadraturen skole senter og Vennesla videregående skole. Fra høsten av vil det foreligge i en web-utgave slik at tilgjengeligheten blir bedre.

Personlig Profil, en rådgivingsmetode tenkt brukt i forhold til unge i faresonen. Denne metoden er prøvd ut ved Kvadraturen skolesenter, Oddemarka skole og Vennesla videregående skole

Kjernegruppemodellen, samarbeid på tvers av etatsgrenser og forvaltningsnivåer med den unge og de foresatte i fokus. Denne modellen blei først prøvd ut i Vennesla i prosjektet ” Dropouts Back on the Track”, men er nå spredt til de fleste kommunene på Agder. Modellen og tenkningen er også tatt i bruk svært mange steder ellers i landet, og den blir nå også prøvd ut på Island og i Slovakia og Spania.

av Hårtveit, Gustav, publisert 1. juni 2007 | Skriv ut siden