- Trivsel, kunnskap og mangfold

Vennesla videregående skole har fått innvilget to nye Leonardo-prosjekter:

Internasjonalt samarbeid om metoder og utstyr/programvare for elever med store funksjonshemninger

Prosjektet er et Leonardo da Vinci mobilitets program for instruktører: Internasjonalt samarbeid om metoder og utstyr/programvare for elever med store funksjonshemninger. Målet for all opplæring er at de unge i størst mulig grad får utviklet sine evner og blir deltakere i arbeidsliv og samfunnsliv.  For å bidra til dette ønsker vi å samarbeide med andre land for å utveksle erfaringer, metoder og ulike hjelpemidler, særlig de IKT-baserte.  Hovedsamarbeidspartneren vår er Florida, Centre de Formacio i Valencia, men vi har flere andre samarbeidspartnere i regionen. Prosjektet er i  utviklet i samarbeid med Kvadraturen skolesenter, men det er Vennesla vgs som er ansvarlig for søknaden og som har prosjektledelsen.

Skolen deltar også i utvekslings-programmet: Internasjonalt samarbeid om kontaktlærerrollen, særlig sett i forhold til unge med spesielle behov. PPT for videregående opplæring er ansvarlig for prosjektet, men det er Vennesla videregående skole som har utformet søknaden. Også her er hovedsamarbeids-partneren Florida, centre de Formacio i Valencia da de har lang erfaring i forhold til det de kaller tutorrollen. Også i dette programmet er  det flere samarbeids-partnere i regionen Valencia.

 

Helsefaglig kompetanseheving ved praksis i EU

Prosjektet omfatter praksisopphold i bedrift i Praha for 12 personer i grunnutdanning fordelt over en periode på 2 år. Den første gruppen elever reiser til Praha i mars 2007.

”Et solid og vel gjennomtenkt prosjekt som skal bidra til kvalitet i studiet og bidra til framtidig rekruttering av ressurs sterk ungdom til studier som statusmessig ikke har så høy stjerne.  Positivt at skolen tar tak i dette og ser langsiktig og har fokus på fag som sliter og som trenger ytterligere søkning.  Fin integrasjon av kultur etc” er blant annet begrunnelsen for at det nasjonale programutvalget for mobilitet innvilget søknaden fra skolen vår.

Elevene som deltar i prosjektet skal ha 4 ukers praksis på Thomayers og Vinohardy hospital i Praha.   Elevene skal også få kjennskap til tsjekkisk samfunnsliv og kultur og vi har knyttet til oss en lokal guide som skal være kontaktperson for elevene under oppholdet og legge til rette for fritidsaktiviteter osv.

av Hårtveit, Gustav, publisert 1. juni 2006 | Skriv ut siden