- Trivsel, kunnskap og mangfold
Miniregjeringen

Etter tre intense dager med forhandlinger og høyt politisk spill blei regjeringa til slutt felt av et mistillitsforslag fra opposisjonen.

Ministortinget, et rollespill for samfunnsfagelever om hvordan det norske parlamentet fungerer blei avholdt på Vågsbygd VGS 29-31. mars. Nærmere 40 elever fra 3SK og 2SK fra Vennesla deltok. David Ø. Hilmarsson, Halvor H. Mangseth, Christian S. Pedersen og Eivind B. Werring fra 3SK var regjeringsmedlemmer.

Elevene blei delt inn i partier og komiteer. Nærmere 30 saker blei forhandla, først i partiene, så i fagkomiteene. Viktige saker fra mange saksområder blei behandla. Skille mellom kirke og stat og heving av bensinavgifta er eksempler på saker som fikk temperaturen til å stige.

I spørretimen og trontaledebatten fikk elevene fra Vennesla markert seg. Norsk bistandspolitikk, kongehuset og andre viktige saker blei både forsvart og stilt spørsmål ved.

Vi lærte at stortingsarbeid ikke er noen dans på roser. Likevel er det langt fra så galt som en kan få inntrykk av i media.

av Hårtveit, Gustav, publisert 1. juni 2006 | Skriv ut siden