- Trivsel, kunnskap og mangfold

DialektXperten fikk årets e-læringspris på NKUL-konferansen i Trondheim 11.-12.mai 06. Prisen deles ut av Den Norske Dataforening. Ca. 1000 skolefolk deltok på konferansen. Det var utdanningsminister Øystein Djupedal som sto for prisoverrekkelsen.

Juryene besto av representanter for Dataforeningen, Telenor, Utdanningsdirektoratet og skoleNorge.

DialektXperten var nominert til prisen sammen med Lokus (Aschehoug forlag) og It´s learning.

Juryens begrunnelse var som følger:

Her er elevene selv med på å lage skolemateriellet, og ikke minst, sikre viktig dokumentasjon. Dette prosjektet har et klart mål, og jo flere skoler som samarbeider, jo bedre. Alt foregår på Internett, og undervisningsopplegget er helt gratis. Med seg har de en tung aktør innen folkeopplysning, og juryen mener at dette samarbeidet viser at skolen kan vinne tilbake sin viktige rolle som samfunnspåvirker. Et dugnadsarbeid for og med skolen. Produktet er en god multimedia databaseløsning. Brukergrensesnittet er designet på en brukervennlig måte som gjør det enkelt å redigere og arkivere. Juryen påpeker imidlertid at man bør tilstrebe å skrive norsk, også når det gjelder navnevalget.

av Hårtveit, Gustav, publisert 10. juni 2006 | Skriv ut siden