- Trivsel, kunnskap og mangfold

De tre jentene i ungdomsbedriften Tryggere Russ ønsker å bidra til en tryggere russetid for sine medruss.Ved hjelp av "Russepakka" og en rekke videoer med russevettregler ønsker de både å forebygge skader og vold/ulykker i russetiden, så vel som å begrense konsekvensene dersom de oppstår.

Bedriften som består av Thea Kristine Lystad, Mari Mykland og Hanne Zayd Tesfazghi, har en visjon om å bidra til å "skaffe sikkerhet for russen, og gi dem en tryggere russetid".

Bedriften tilbyr to typer førstehjelpspakker. En liten pakke beregnet på vandreruss, og en større pakke beregnet på russebiler. Inkludert i begge pakkene er førstehjelpsutstyr til enkle skader, en voldtektsalarm og kondomer I tillegg innehodler bilpakka en promillemåler samt mere førstehjelpsutstyr.

Jentene har satt klare mål om hva de ønsker å oppnå med bedriften. De ønsker først og fremst å få oppmerksomhet rundt ideen med å gi russen en tryggere russetid, men håper også at russen ønsker å kjøpe produktene deres. 

Med hjelp fra skolens utmerkede medieavdeling har jentene fått laget en plakat med de ni russevettreglene. Denne er tenkt sendt rundt til ulike skoler hvor russen ferdes. I tillegg har de fått laget en kort videosnutt for hver av reglene. Håpet er at denne kan spres slik at flest mulig russ blir oppmerksomme på de farene som kan oppstå i russetiden, og dermed være godt forberedt hvis slike situasjoner oppstår.

  

 Tryggererussevettregler

 

 

 

 

av Hårtveit, Gustav, publisert 7. mars 2017 | Skriv ut siden