Det kan ha vært Simen Tambini eller Joakim Reber.

Ramler inn med folk

Klokka er 1400 og det er onsdag. På skolebiblioteket på Vennesla videregående skole pakker det seg. 46 gutter og to jenter er påmeldt til den store Fifa-turneringen som skal ende med en finale i kantina rett opp under jul. Mange er også kommet for å se.

De skryter av bibliotekaren. Fra venstre: Erik Finsådal, Stian Aabel, Marius Fjermeros, Jørgen Uberg, Joakim Reber, Lucas Næss og Simen Tambini.
Uleberg, Odd Inge

Det var en gang en gammel mann ble hentet på sykehjemmet og fraktet til valglokalet på bedehuset. Etterpå mente han juletrefestene ikke var som før i tiden. Det er sannelig ikke skolebibliotekene heller:

18 liter cola og 22 pizzaer har bibliotekar Anne Erfjord på lur. Levenet er så pass voldsomt at det er vondt å høre svar når journalisten spør. Anne hysjer ikke. Hun slår folk på skuldra og er på fornavn med alle.

– Fantastisk

Rektor Thorkild Odd Haus sier det slik:

– Anne er tante til hele skolen. Fantastisk å ha en sånn person i miljøet. Vi ønsker å satse på sosiale tiltak og skape trivsel. Det skal være godt å gå her. Det er grunnlaget for all læring. Anne skaper en utrolig god ramme rundt biblioteket, sier han.

Anne Erfjord bare vifter vekk rosen. Hun ønsker å skape blest om biblioteket. Hun liker at ungdommen kommer inn for råd og vink. Hun vil gjøre biblioteket til et naturlig samlingsplass for elevene.

Derfor arrangerer hun masse forskjellig, fra Fifa-turnering til sjakkturnering og ulike quiz. Det meste foregår etter skoletid, men ungdommen kommer likevel.

- Elevene er blitt så stille, det var mer sprell før

Guttene som har benket seg foran 50-tommeren klare til dyst, er skjønt enige: Anne Erfjord har skapt et bibliotek som bare må besøkes. Selv de som velger data i 99 av 100 tilfeller foran bøker, er enige om at biblioteket på Vennesla videregående skole er et kult og godt sted.

Rektor Thorkild Odd Haus sammen med bibliotekar Anne Erfjord. Han vil vente til danseturneringen med å melde seg på.
Uleberg, Odd Inge

Rektor og dansespill

– Skal du spille, rektor?

– Nei, jeg har ikke meldt meg på. Fifa er ikke mitt spill, svarer Haus.

Anne Erfjord begynner å le:

– Jeg har et dansespill, og har lovet noen jenter en større konkurranse over jul. Det spillet er noe for Haus, han utmerket seg i alle fall i det spillet på sist julebord ...

Da vi noterer, roper hun «nei!» og krever at julebordgøy ikke blir omtalt.

– Bare skriv, bryter rektor lattermildt inn. – Jeg har behov for å framstå litt kul jeg også.

 

 

 

Tekst og foto: Odd Inge Uleberg