- Trivsel, kunnskap og mangfold

Alle jentene i 2mkb, Maren, Malene, Live, Kirsti, Lene og Kamilla, inntok Langkær Gymnasium og danske vertsfamilier under årets NordIT-samling i Århus. Medialærer Dagny og norsklærer Nina stilte som veiledere og sjåfør. Samarbeidsprosjektet NordIT skal gi nordiske elever en bedre forståelse av hverandres språk og kultur, og Vennesla vgs har vært med siden starten i 1998.


Dansk og norsk litteratur

Årets prosjekt har radikalisering og voldelig ekstremisme som tema. I forkant har elevene tilnærmet seg temaet innenfor litteratur. Yahja Hassans dikt «Barndom», og Morten Nielsens «Skæben» har vært gjenstand for opplesing og drøftelse. Under oppholdet på Langkær, presenterte de norske elevene et utvalg av norsk litteratur som belyser temaet. Her kan nevnes «Til ungdommen» av Nordahl Grieg og Karpe Diems «Lett å være rebell i kjellerleiligheten din». 

Byløp

Både elever og lærere ble møtt med et variert og spennende program i dagene i Århus. Byløpet i sentrum med besøk på kunstmuseet Aros, felles middag og skolekonsert for å nevne noe.

Radikaliseringkampanje

Alle NordIT-deltakerne fra Danmark, Sverige, Finland og Norge arbeidet i grupper på tvers og arbeidet med problemstillingen: «I skal få unge til at gøre noget, hvis de møder nogen de mistænker for at være i fare for at blive radikaliseret”. Produktkravet var en antiradikaliseringskampanje hvor målgruppen er nordisk ungdom. På samlingens siste dag, presenterte elevene sine produkter. Noen hadde laget kampanjevideoer og Facebooksider med en klar oppfording til å arbeide mot radikalisering og voldelig eksmtremisme blant ungdom i Norden. Det er allerede søkt om midler for nye prosjekter neste år. Lærere som ønsker å bli med på NordIT, kan henvende seg til årets deltakere. Neste års prosjekt vil ha migrasjon som tema. Elevutveksling vil finne sted på Katedralskolan i Åbo, Finland, våren 2017.

 

Tekst: Nina Mikalsen Steinsland

Foto: Maren Granås og Nina Mikalsen Steinsland

av Tekst: Nina Mikalsen Steinsland Foto:Maren Granås og Nina Mikalsen Steinsland , publisert 10. mai 2016 | Skriv ut siden