- Trivsel, kunnskap og mangfold

YFF lyd gjengen i vg2 medier og kommunikasjon er godt i gang med lydperioden, hvor Thomas Nupen og Tom Knudsen står som faglærere. Med på lasset er også guttene i Radioresepsjonen, så det er ingen overdrivelse å si at rent radiofaglig er det meste i orden.

Men lydfaget er som kjent mer enn radio.  Faglærerne ønsket også å gi elevene et innblikk i musikkproduksjon.  Mens både Nupen og Knudsen er svært glade i musikk så begrenser den samlede mengde vekttall i musikk seg dessverre til blokkfløyteundervisning på barneskolen, så her måtte det taes grep.

 

Nupen tok kontakt og ordnet både lunch og besøk på UIA hvor vg2 elevene fikk være med i 'produsent timen' sammen med førsteamanuensis Jon Marius Aareskjold og studenter på elektronisk musikk.  Dette var en flott opplevelse hvor studentene spilte av musikk de arbeider med og fikk feedback fra medelever og lærer.  Rent faglig var det veldig flott å se hvordan slik musikk bygges opp fra opptak til ferdig produkt og også å se hvor flinke studentene var til å gi konstruktiv feedback til hverandres arbeid. Ikke minst sitter vi også igjen med mye faglige ord og uttrykk vi vel egentlig ikke forstår så mye av men likefullt nikket anerkjennende til underveis ;  den snar'n var nemlig helt udiskutabelt kjip og vi er også lei av Avicii-Piano !  Takk for oss :-)  

 

Mvh. Tom, Thomas, Steinar, Tore og Bjarte.

av Media Vennesla, publisert 20. februar 2017 | Skriv ut siden